OK

Wikipedia informace o
Řádu německých rytířů / Německém řádu

Řád německých rytířů / Německý řád / Němečtí rytíři / Teutonští rytíři (česky)
Ordo Fratrum Domus Hospitalis Sanctae Mariae Teutonicorum in Jerusalem o Ordo teutonicus (latinsky)
Ordine teutonico / Ordine dei Fratelli della Casa Ospitaliera di Santa Maria dei Teutonici in Gerusalemme (italsky)
Teutonic Knights / The Knights of the Cross / Knights of the Teutonic Order (anglicky)
Deutsche Orden / Deutschherrenorden / Deutschritterorden (německy)

Řád německých rytířů je jeden z duchovních rytířských řádů, vzniklý ve 12. století na území bývalého křesťanského Jeruzalémského království. Byl jedním z největších a nejmocnějších křesťanských rytířských řádů středověku. S jeho mocí a velikostí se mohl rovnat už jen pouze Řád templářů nebo Řád maltézských rytířů. Řád se podílel na křížových taženích do Svaté země, ale svou význačnou roli sehrál teprve až v severovýchodní Evropě. Velmistr řádu dnes sídlí ve Vídni, stejně jako generální rada a archiv. V Římě sídlí tzv. generální prokurátor, který zastupuje řád před Svatým stolcem.


† Aktuality, zprávy †

1. 1. 2016

Další informace hledejte na stránkách Deutscher-Orden.cz- stránky a komunitní web o řádu.

e-mail

Česká republika